Nuhma ziet Limburg als dé slimme regio van de toekomst, een echte smart region. Samen met én voor onze aandeelhouders– 43 Limburgse gemeenten plus Laakdal – streven we naar een sterk gereduceerde CO2 uitstoot. Dit dankzij lokale productie en lokaal verbruik van hernieuwbare energie, met een doordacht, slim, energiebeleid waarbij de vraag naar energie wordt afgestemd op het aanbod, dankzij kennis vergaard uit verzamelde data.

Lees meer

Limburg Win(d)t, dochtervennootschap van Aspiravi en op haar beurt dochtervennootschap van Nuhma, bouwt dit jaar 11 nieuwe windmolens in Limburg. Dit is goed voor een investering van 30 miljoen euro. Zo dragen we ons steentje bij aan het verwezenlijken van de 2020-doelstelling. De windmolens worden op 5 verschillende locaties gebouwd.

Lees meer

Stroomschaarste treedt op wanneer de vraag naar elektriciteit groter is dan het aanbod. Verschillende factoren hebben invloed op het aanbod in België. We produceren in ons land immers elektriciteit via gas-, steenkool- en kerncentrales. Daarnaast gebeurt dat ook door windmolens en zonnepanelen. Wanneer bijvoorbeeld omwille van technische redenen centrales worden stilgelegd, zoals de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2, daalt het aanbod van elektriciteit. Ook op een windstille, grijze dag is er een lager aanbod van elektriciteit.

Naast de eigen productie kunnen we, om het aanbod op peil te houden, elektriciteit invoeren van buurlanden. Dit heeft echter zijn grenzen, enerzijds is de invoercapaciteit beperkt en anderzijds voorzien de buurlanden eerst in hun eigen behoefte alvorens elektriciteit te exporteren. Daarnaast is vooralsnog het opslaan van grote hoeveelheden elektriciteit niet mogelijk.

Tot slot is de vraag naar elektriciteit, net zoals het aanbod, variabel. Op piekmomenten zoals op winteravonden tussen 17 en 20 uur is er een hoge vraag, er branden immers veel lichten, er wordt avondeten bereid, tv-gekeken, enzovoort. Zodra op dergelijke piekmomenten er een laag aanbod van elektriciteit is, spreekt men van stroomschaarste en heerst er een risico op stroomonderbrekingen of een zogenaamde “black-out”. Om dit laatste te voorkomen kan en zal men overgaan naar een “brown-out”, waarbij de vraag naar elektriciteit beperkt wordt door bepaalde zones gecontroleerd af te schakelen van het elektriciteitsnet.

Andere artikels

Edito

Welkom op de website van Nuhma. Hier berichten wij op regelmatige basis over de evoluties en verwezenlijkingen van Nuhma en de participaties waarin geïnvesteerd wordt, en dit namens de Limburgse gemeenten en Laakdal.

Nuhma investeert voornamelijk in hernieuwbare energie en toepassingen met een gemeente-overschrijdend belang. Zo is Nuhma via haar participaties in oa. Aspiravi, Limburg Win(d)t en EDF Luminus betrokken in 137 windturbines in België en 126 turbines op de Noordzee via C-Power en Northwind.

Ook projecten die een gemeente-overschrijdend belang dienen worden opgezet en ondersteund. Het Genkse softwarehuis Green Valley Belgium biedt cloud toepassingen voor besturen, gefundeerd op het smart cities concept. Nuhmeris biedt noodstroomgeneratoren aan besturen, om de werking te garanderen in tijden van energieschaarste en Aspiravi Energy ten slotte levert groene, lokale elektriciteit aan sociale en voordelige tarieven.

Nuhma steeft een visie na waarbij Limburg een echte smart region wordt, met een sterk gereduceerde CO2 uitstoot dankzij lokale productie en verbruik van hernieuwbare energie, met een doordacht energiebeleid waarbij de vraag naar energie wordt afgestemd op het aanbod, dankzij kennis vergaard uit verzamelde data. U leest er alles over op deze website!

 

Ludo Kelchtermans
Algemeen directeur Nuhma

J. Rifkin voor 10 jaar Nuhma

Visie van Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia