Op 5 februari keurde de Limburgse deputatie de milieuvergunning goed voor 3 windturbines in Riemst, dit op voorstel van de gedeputeerde van leefmilieu Ludwig Vandenhove. Limburg Win(d)t kondigt dan ook aan in 2015 verder te investeren in windenergie in Limburg. Niet minder dan 10 windmolens zullen er in het komende jaar worden bijgebouwd. Eind 2014 stond Limburg Win(d)t al in voor de exploitatie van 35 windmolens, samen goed voor een vermogen van 76 MW.

Lees meer

Green Valley, de limburgse software ontwikkelaar van oplossingen voor lokale besturen, neemt vanaf 30 januari haar intrek op de Thor Site te Genk. Het Online Smart Cities concept van Green Valley blijkt succesvol en leidt het bedrijf nu naar een nieuwe, inspirerende locatie, namelijk het Incubathor gebouw in Genk. Genk is overigens dé smart city in België en als Overheidsorganisatie van het Jaar een bekroonde gebruiker van de toepassingen van Green Valley.

Lees meer

Beringen, Hasselt - Coldset Printing Partners, de grootste krantendrukkerij in de Benelux, en Limburg win(d)t nemen op zondag 5 oktober deel aan de nationale Open Bedrijvendag in Beringen. De grafische sector wordt dit jaar extra in de kijker gezet. Voor Printing Partners is dit een ideale gelegenheid om zich voor te stellen aan het grote publiek. Limburg win(d)t bouwt momenteel een windturbine op het bedrijfsterrein van Coldset Printing Partners. Alle grote onderdelen van de windturbine liggen tijdens Open Bedrijvendag op de bouwwerf en kunnen van nabij bekeken worden. Bezoekers kunnen zondag in Paal-Beringen tussen 10u en 17u dus niet enkel het ganse productieproces in de drukkerij bekijken, maar ze krijgen ook antwoord op de vraag hoe een windturbine precies wordt gebouwd. Een unieke combinatie op één locatie!

Lees meer

Andere artikels

Edito

Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om u namens Nuhma een succesvol 2015 toe te wensen. Blijft u vooral gezond, want dat is toch de basis van ieder geluk.

Eind oktober 2014 bereikte Europa een klimaatakkoord. Opvallende blikvanger: tegen 2030 moet de uitstoot van CO2 met 40% gedaald zijn. Hiervoor dient het aandeel hernieuwbare energie minstens 27% te bedragen. Samen met Nuhma dragen ook de Limburgse gemeenten hieraan bij.

Ook Limburg.net en Bionerga Logistics ondersteunen de gemeenten. Sinds 1 juli 2014 werken ze samen om het huisvuil in Sint-Truiden en Hasselt op te halen. Zo komt een uniform afvalbeleid in Limburg weer een stapje dichterbij.

Verder leest u op deze website over de andere participaties van Nuhma zoals het Genkse bedrijf Green Valley Belgium, zij digitaliseert en faciliteert via haar nieuwe softwareprogramma “Digitaal Vergaderbeheer” het volledige besluitvormingsproces bij besturen, wat leidt tot meer efficiëntie.

 

Ludo Kelchtermans
Algemeen directeur Nuhma

J. Rifkin voor 10 jaar Nuhma

Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia