22 april 2016 – Vandaag, op de dag van de aarde, wordt in New York het klimaatverdrag van Parijs ondertekend door de Europese Unie. In december 2015 stemden bijna 200 landen in met een nieuw internationaal klimaatverdrag. In het nieuwe verdrag werd overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde.

Lees meer

Het afvalverwerkingsbedrijf Bionerga heeft beslist om het dossier inzake de biostoomcentrale in Beringen opnieuw leven in te blazen. Het is de bedoeling om de nieuwe installatie tegen 2019 in gebruik te nemen, 2016 zal het jaar van de waarheid worden.

Lees meer

Na 6 jaar onderhandelen is ons land erin geslaagd om tot een nationaal klimaatakkoord te komen dat uitwerkt hoe we de doelstellingen zullen halen die door Europa voor 2020 zijn vastgelegd. Dit was geen seconde te vroeg want op de klimaattop in Parijs was België de slechte leerling van de klas. In het akkoord staat onder meer dat de uitstoot in Vlaanderen met 15,7% moet verminderen ten opzichte van 2005, dit is iets ambitieuzer dan de Belgische doelstelling van 15,2%. Ook in Parijs werd er ondertussen onderhandeld over nieuwe doelstellingen voor 2030.

Lees meer

Andere artikels

Edito

Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om u namens Nuhma een succesvol en energiek 2016 toe te wensen.

Deze maand nog bereikte België een nationaal klimaatakkoord na 6 jaar onderhandelen en in Parijs bereikten 197 landen in de wereld een bindend klimaatakkoord met nieuwe doelstellingen vanaf 2020. Elk land zal hiervoor bijkomende maatregelen moet opstellen. Nuhma werkt zoals steeds mee aan het behalen van de doelstellingen via haar investeringen in hernieuwbare energie.

We kunnen echter ook enkele kritische vragen stellen bij het gevoerde beleid. Zo werd er onlangs beslist om de kerncentrales Doel 1 en 2 tien jaar langer open te houden. Deze beslissing staat haaks op het beleid dat nodig is om CO2 te verminderen en een energietransitie op gang te brengen van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen.

Nuhma gaat echter verder met de uitvoering van haar visie om van deze regio een slimme regio te maken, gevoed door hernieuwbare energie. Hierbij stoppen we niet aan de provinciegrenzen. Het klimaat is immers een wereldwijde bekommernis. We blijven dan ook in 2016 alle resources inzetten om op de meest optimale manier de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden!

En dat ook anderen er zo over denken bevestigt dat we goed bezig zijn…

 

Ludo Kelchtermans
Algemeen directeur Nuhma

Een Grijs of Groen Limburg?

Visie van Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia