De tijd gaat inderdaad snel. 15 jaar geleden ging het Limburgs klimaatbedrijf Nuhma van start en zette het namens de 44 Limburgse gemeenten in op duurzaamheid, energie en innovatie. “Het was in het begin niet makkelijk om onze weg te vinden en een plaats te veroveren tussen alle andere spelers die het terrein al bezetten. Maar we hebben doorgezet en na 15 jaar durf ik fier te zeggen dat wij er staan. Meer zelfs, wij zetten een aantal lijnen uit die de toekomst van Limburg en Vlaanderen mee vorm geven”. Dat zegt Ludo Kelchtermans, van bij het begin bestuurder en sinds 3 jaar ook algemeen directeur van Nuhma.

Lees meer

Jaren geleden investeerde Nuhma in het eerste windenergieproject op de Noordzee met C-Power. Sindsdien blijven wij op zoek naar innovatieve technologieën voor de opwekking van hernieuwbare energie. Het is dan ook niet toevallig dat we nu een pioniersrol innemen inzake getijdenenergie.

Lees meer

Bionerga en Borealis plaatsen de plannen om in Ravenshout (Beringen) een biostoomcentrale te bouwen opnieuw op de agenda. De centrale kan 200.000 ton afval per jaar verwerken en zal de huidige installatie in Houthalen-Helchteren op termijn (2020) vervangen.

Lees meer

Andere artikels

Edito

Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om u namens Nuhma een succesvol en energiek 2016 toe te wensen.

Deze maand nog bereikte België een nationaal klimaatakkoord na 6 jaar onderhandelen en in Parijs bereikten 197 landen in de wereld een bindend klimaatakkoord met nieuwe doelstellingen vanaf 2020. Elk land zal hiervoor bijkomende maatregelen moet opstellen. Nuhma werkt zoals steeds mee aan het behalen van de doelstellingen via haar investeringen in hernieuwbare energie.

We kunnen echter ook enkele kritische vragen stellen bij het gevoerde beleid. Zo werd er onlangs beslist om de kerncentrales Doel 1 en 2 tien jaar langer open te houden. Deze beslissing staat haaks op het beleid dat nodig is om CO2 te verminderen en een energietransitie op gang te brengen van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen.

Nuhma gaat echter verder met de uitvoering van haar visie om van deze regio een slimme regio te maken, gevoed door hernieuwbare energie. Hierbij stoppen we niet aan de provinciegrenzen. Het klimaat is immers een wereldwijde bekommernis. We blijven dan ook in 2016 alle resources inzetten om op de meest optimale manier de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden!

En dat ook anderen er zo over denken bevestigt dat we goed bezig zijn…

 

Ludo Kelchtermans
Algemeen directeur Nuhma

Afval als grondstof

Een Grijs of Groen Limburg?

Visie van Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia