De Aspiravi-groep staat voor een mooie uitdaging in 2015: 45 nieuwe windturbines bouwen, waarvan 40 turbines op 8 verschillende locaties in België en 5 stuks in het buitenland, op het eiland Curaçao.

Lees meer

In de Antwerpse haven wordt door Wind aan de Stroom (W@S) het startschot gegeven voor het grootste onshore windmolenpark van België. Op termijn start zelfs een nog groter windmolenproject in de haven, een initiatief van Vleemo.

Lees meer

Op 5 februari keurde de Limburgse deputatie de milieuvergunning goed voor 3 windturbines in Riemst, dit op voorstel van de gedeputeerde van leefmilieu Ludwig Vandenhove. Limburg Win(d)t kondigt dan ook aan in 2015 verder te investeren in windenergie in Limburg. Niet minder dan 10 windmolens zullen er in het komende jaar worden bijgebouwd. Eind 2014 stond Limburg Win(d)t al in voor de exploitatie van 35 windmolens, samen goed voor een vermogen van 76 MW.

Lees meer

Andere artikels

Edito

Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om u namens Nuhma een succesvol 2015 toe te wensen. Blijft u vooral gezond, want dat is toch de basis van ieder geluk.

Eind oktober 2014 bereikte Europa een klimaatakkoord. Opvallende blikvanger: tegen 2030 moet de uitstoot van CO2 met 40% gedaald zijn. Hiervoor dient het aandeel hernieuwbare energie minstens 27% te bedragen. Samen met Nuhma dragen ook de Limburgse gemeenten hieraan bij.

Ook Limburg.net en Bionerga Logistics ondersteunen de gemeenten. Sinds 1 juli 2014 werken ze samen om het huisvuil in Sint-Truiden en Hasselt op te halen. Zo komt een uniform afvalbeleid in Limburg weer een stapje dichterbij.

Verder leest u op deze website over de andere participaties van Nuhma zoals het Genkse bedrijf Green Valley Belgium, zij digitaliseert en faciliteert via haar nieuwe softwareprogramma “Digitaal Vergaderbeheer” het volledige besluitvormingsproces bij besturen, wat leidt tot meer efficiëntie.

 

Ludo Kelchtermans
Algemeen directeur Nuhma

J. Rifkin voor 10 jaar Nuhma

Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia