Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch (inclusief fotokopieën, telefax berichten), of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nuhma.

Overname van gedeeltes van HTML op het net is met bronvermelding toegestaan. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur de volledige inhoud van HTML op het net op diskette, cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina's. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo's.

De informatie op HTML op het internet wordt geleverd "zoals ze is". Het gebruik van de informatie op HTML op het internet en de daaraan gekoppelde pagina's is voor het eigen risico van de gebruiker. In geen enkel geval zal de auteur aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op HTML op het internet. Aan de samenstelling en inhoud van deze internetsite wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaardt Nuhma geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze site.

Links naar internetsites van derden

Deze internetsite kan mogelijk links naar internetsites bevatten die onder verantwoordelijkheid van derden vallen. Nuhma is niet verantwoordelijk en zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud of gebruik van deze internetsites.

Cookies

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

Hoe gebruiken we cookies?

Nuhma.be gebruik cookies van Google analytics om het bezoekersaantal op de website te kunnen volgen en Application Insights om mogelijke fouten te detecteren en de algemene prestatie van de website te verbeteren.
Nuhma.be bewaardt/verwerkt geen persoonlijke informatie.

Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Over Nuhma

Nuhma is een investeringsholding in handen van 41 Limburgse gemeenten en de gemeente Laakdal. De kerntaken van Nuhma situeren zich in twee gebieden, met name in de productie van hernieuwbare energie en het leveren van diensten voor én aan haar aandeelhouders, de gemeenten.

Nuhma heeft diverse participaties in vennootschappen die actief zijn in de productie van hernieuwbare energie. Denk hierbij aan bedrijven zoals Aspiravi, C-Power, Northwind,… die instaan voor windenergie op land en op zee. Voorts zijn er directe en indirecte participaties in biomassa en compostering via Bionerga en A&S Energie. Daarnaast zijn er deelnemingen in projecten rond waterkracht en transport van energie.

Nuhma zet ook actief in op het ontplooien van diensten voor de steden en gemeenten. Hierin kaderen participaties in o.a. Green Valley Belgium, s-Lim, 3E en Nuhmeris. Dankzij het centraliseren van investeringen in (slimme) diensten ontstaan er inherent kostenbesparingen voor de steden en gemeenten doordat de nodige schaalgrootte wordt bereikt en synergiën optimaal worden benut.

Lees meer

Van klimaatplan naar actie: stand van zaken in de Limburgse gemeenten

24 juni 2020 - 41 van de 42 Limburgse gemeenten ondertekenden ruim twee jaar geleden het burgemeestersconvenant en engageerden zich daarmee om hun CO2-emissies met 40% terug te dringen tegen 2030. Daarmee nemen ze een voorname rol in het klimaatbeleid, maar waar staan ze nu? De provincie Limburg en Klimaatbedrijf Nuhma ondersteunen de gemeenten via allerlei initiatieven. We maken een actuele balans op en belichten enkele inspirerende voorbeelden. Via een samenwerking met de datatool FutureproofedCities wordt Limburg de eerste Vlaamse provincie waar vorderingen van de klimaatmaatregelen en bijhorende opbrengsten in real time en gebiedsdekkend te volgen zijn.

Van klimaatplan naar actie: stand van zaken in de Limburgse gemeenten

Nieuwe openstelling kapitaal ECO2050

3,54% rendement voor coöperanten in offshore windenergie

Hasselt 16 juni 2020 – Afgelopen vrijdag keurde de algemene vergadering van ECO2050 de jaarrekening goed. Daarmee stemden de coöperanten in met een pro rata dividend van 3,54%. Tevens keurden ze de uitgifte van een nieuwe informatienota goed, waardoor het brede publiek weer op nieuwe aandelen kan intekenen.

Nieuwe openstelling kapitaal ECO2050

3,25% dividend voor 3.500 burger-coöperanten

Burgers bouwen aan draagvlak voor lokale windenergieprojecten

5 juni 2020 – Aspiravi Samen cv keert aan haar bijna 3.500 burger-coöperanten opnieuw een mooi dividend van 3,25% uit voor hun investering in hernieuwbare energie. Sinds haar oprichting heeft de coöperatieve vennootschap bijgedragen tot duurzaamheid en draagvlak voor lokale windenergieprojecten: niet alleen ondersteunt de cv de bouw van windturbines, maar haar burgercoöperanten ontvangen nu al voor het 8ste jaar op rij een erg mooi jaarlijks dividend.

3,25% dividend voor 3.500 burger-coöperanten